Usługi porządkowe

Oferujemy najnowszą technologią sprzątania hal, biur, powierzchni magazynowych i innych obiektów wielkopowierzchniowych. Dysponujemy parkiem wyspecjalizowanych maszyn, co w połączeniu ze specjalistycznymi środkami chemicznymi gwarantuje wysoką jakość usług przy umiarkowanych cenach.


Zdjęcie

Świadczenie usług porządkowych na obiektach oraz terenach zewnętrznych stanowi podstawową działalność. O wysokiej jakości naszych usług świadczy:

  • regularnie szkolony personel z zakresu technik sprzątania, użytkowania środków czystości i dezynfekcji, bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • opracowane standardy i normy,
  • sprzęt i środki czystości dostosowane do specyfiki obsługiwanego obiektu,
  • opracowane plany sprzątania podnoszące efektywność pracy,
  • cykliczne kontakty z odbiorcami naszych usług w celu poznania opinii na temat świadczonych usług oraz oczekiwań Klientów.

Organizacja realizacji usługi to stały, bezpośredni i wielostopniowy nadzór nad realizacją powierzonych zadań, sprawowany przez Brygadzistów i Koordynatorów.

Każdego Klienta i każdy obiekt traktujemy indywidualnie. Ofertę cenową przygotowujemy po spotkaniu z Klientem, wspólnym ustaleniu zakresu i częstotliwości wykonywania usługi.