Ochrona osób i mienia

Przedsiębiorstwo VICOTEL od wielu lat skutecznie i profesjonalnie realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia. Efektem naszych prac jest zaufanie, jakim obdarzyli nas zarówno liczni Przedsiębiorcy jak i Osoby Fizyczne.

100% załogi interwencyjnej to osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Bezterminowa koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.Zdjęcie

Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:

  • monitorowania systemów alarmowych
  • patroli interwencyjnych uzbrojonych w broń palną
  • ochrony fizycznej stałej i doraźnej
  • konwojowania wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych
  • instalacji systemów alarmowych
  • instalacji systemów telewizji przemysłowej

MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH

24 godziny na dobę przez cały rok, czuwamy nad bezpieczeństwem ochranianych obiektów. Dzięki wykorzystaniu urządzeń najnowszej generacji monitoring elektroniczny jest skuteczny, a grupa interwencyjna, w krótkim czasie stawia się na terenie obiektu, po otrzymaniu sygnału o włamaniu/napadzie. W sposób znaczący nasze działania wpływają na bezpieczeństwo miasta. Prowadzimy stałą współpracę z policją.

OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTÓW

Każdy z pracowników ochrony fizycznej przechodzi przeszkolenie w obiekcie, w którym będzie pełnił służbę. Do dyspozycji naszych klientów są koordynatorzy usług ochrony osób i mienia, którzy codziennie kontrolują pracowników ochrony fizycznej i pozostają w stałym kontakcie z klientem. Ochrona fizyczna obiektów, w obecnych czasach to również praca z elektronicznymi systemami ochrony mienia. Nasi pracownicy są stale szkoleni przez dział techniczny Vicotel, tak aby efektywnie wykorzystywać elektroniczne narzędzia ochrony. Pracownicy fizycznie ochraniający obiekty wspierani są przez uzbrojone patrole interwencyjne. Prowadzimy działania ochrony kilkoma załogami interwencyjnymi, całodobowo przez wszystkie dni w roku.

SYSTEMY ALARMOWE, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA

Projektujemy i instalujemy profesjonalne systemy alarmowe oraz systemy telewizji przemysłowej. Nasi technicy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

TRANSPORT WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH, PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH

Przez lata działalności ochroniarskiej nie zdarzyło się, żeby powierzone pracownikom ochrony Vicotel wartości pieniężne lub rzeczy wartościowe zaginęły. Usługa transportu wartości pieniężnych i rzeczy wartościowych jest wykonywana przez pracowników obdarzonych największym zaufaniem i z najdłuższym stażem.


Zdjęcie
Zdjęcie

Zapewniamy bezpieczeństwo w każdych warunkach, bez względu na sytuację i miejsce.

OCHRONA MIENIA VICOTEL

tel: 74 6666666