Energetyka i automatyka

Przedsiębiorstwo VICOTEL od początku swego istnienia zajmuje się kompleksowo projektowaniem i wykonawstwem robót elektromontażowych oraz programowaniem sterowników logicznych i wizualizacji procesów technologicznych – głównie dla odkrywkowych zakładów górniczych.

Oferujemy usługi elektroenergetyczne i automatyki przemysłowej:


Zdjęcie

Wykonujemy projekty, dokumentacje
i opracowania m.in.:

 • projekty linii średnich napięć wraz ze stacjami transformatorowymi,
 • projekty linii i instalacji niskich napięć w tym zautomatyzowanych ciągów technologicznych w zakładach przemysłowych i górniczych,
 • specyfikacje techniczne wykonania robót,
 • weryfikacje projektów,
 • instalacje odgromowe, uziemiające i przeciw-przepięciowe,
 • kompensacja mocy biernej,
 • obliczenia zwarciowe,
 • projekty budowlane i wykonawcze.

Oprogramowanie

Sterowniki PLC są obecnie nieodzownym elementem automatyzacji procesów technologicznych. W zależności od warunków technicznych, rodzaju procesu oraz inwestora stosujemy w swoich projektach sprawdzone sterowniki renomowanych firm.

W projektach wymagających archiwizacji danych i wizualizacji stosujemy komputerowe systemy bazodanowe łącząc je bezpośrednio z systemami sterowania. Wypracowaliśmy optymalne aspekty projektowania zarówno pod względem technicznym jak i czasowym. Jako interfejsy operatorskie i lokalne systemy wizualizacji stosujemy komputery PC i/lub kolorowe panele graficzne. Oprogramowanie z jakiego korzystamy to WinCC, WinCC flexible, iFIX i inne.

Wykonujemy programowanie sterowników logicznych i wizualizację procesów technologicznych.

Zdjęcie

Dostawy i montaż obiektowy:

 • prefabrykacja szaf sterowniczych, elektrycznych i pulpitów,
 • dostawa i montaż tras kablowych i okablowania,
 • dostawy i montaż aparatury elektrycznej,
 • pomiary instalacji i sieci NN i SN,
 • testy i rozruchy.

Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w wykonywaniu powyższych prac dla odkrywkowych zakładów górniczych zajmujących się produkcją kruszyw. Zatrudniamy w naszym przedsiębiorstwie projektantów, kierowników budowy i inspektorów nadzoru w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych posiadających poza uprawnieniami budowlanymi także zatwierdzenia Urzędu Górniczego w branży energomechanicznej.

Współpracujemy z firmami polskimi i zagranicznymi zajmującymi się budową zakładów przeróbczych. Wykonujemy prace na terenie całego kraju.